Stavební společnost

Rybkova 23, 602 00 Brno  
541245391 (tel + fax)          
541213765 (tel)               
e-mail: info@ossbrno.cz             

Právní doložka

Protože naše zákazníky a návštěvníky tohoto serveru bereme jako rovnocenné partnery, uvádíme v tomto dokumentu některá právní záležitosti týkající se především fungování tohoto serveru.

Tato vyjasnění jsou zcela běžná především ve Spojených státech, kde se berou jako výraz solidnosti. I my chceme s vámi hrát fair-play hru.


Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů věnujeme obzvláštní pozornost. Při vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je vaše IP adresa atd. Tyto informace využíváme jenom k vylepšení našeho serveru. Nikomu jinému je nepředáme ani neprodáme.
Nepoužíváme cookies, proto je maximálně zabezpečeno vaše soukromí. Jestliže nám poskytnete některé své identifikační nebo kontaktní údaje (jako např. telefon nebo e-mailová adresa), nespojujeme je ani s IP adresou, ani s cookies.
Osobní údaje využívají OSS BRNO spol. s. r. o. jako majitel tohoto serveru a Robert Němec jako provozovatel toho systému a správce dat. Návštěvou stránek pod doménou investori.cz souhlasíte, aby tyto osoby zpracovávaly vaše osobní údaje podle zákona 101/2000 Sb.


Nepřátelské útoky

Jakýkoli nepřátelský útok proti tomuto serveru, DoS, DDoS, pozměňování, mazání či přesouvání souborů nebo adresářů, mazání, výměna nebo změna obsahu dokumentů nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené údaje týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům a osobám (škole, ISP atd.).


Záruka a odpovědnost

I když se snažíme, aby naše materiály přinesly našim zákazníkům a/nebo návštěvníkům maximální užitek, OSS BRNO, s. r. o, Robert Němec, ani žádný jejich zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v dokumentech na tomto serveru. Tyto dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.
OSS BRNO, s. r. o ani Robert Němec negarantují správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.
OSS BRNO, s. r. o ani Robert Němec nemohou být zodpovědní za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů.
Data na tomto serveru se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek, OSS BRNO, s. r. o ani Roberta Němce do budoucna.


Objednávání přes tento server

Pokud není v informacích odeslaných pomocí tohoto serveru uvedeno, že se jedná o objednávku nebo podobný právní úkon, nevzniká tímto úkonem zákazníkovi závazek do budoucna.
Jestliže si zákazník přeje přímo objednat pomocí tohoto situ, může tak učinit. Jeho objednávka bude brána jako pro něj závazná.


Ochrana autorských práv

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Autorská práva patří Robertu Němcovi nebo OSS BRNO s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto situ, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována.


Odškodné

Souhlasíte s tím, že odškodníte OSS BRNO s.r.o. a/nebo Roberta Němce, jejich spřízněné společnosti spolu s jejich zaměstnanci, zástupci, členy orgánů společnosti a akcionáři v souvislosti s veškerými závazky, právními nároky, škodami a náklady (včetně přiměřeně vynaložených nákladů na právní služby), jež budou případně nárokovány v důsledku použití, zneužití nebo chyby v souvislosti s užíváním tohoto serveru.


Ukončení

OSS BRNO s.r.o. a/nebo Robert Nemec si vyhrazují právo okamžitě ukončit Vaše užívání stránek pod doménou investori.cz nebo přístup na tyto stránky, a to v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení této dohody nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že budou považovat Vaše chování na stránkách za nevhodné či nepřijatelné.


Odkazy na jiné webové stránky

V rámci serveru můžete narazit na odkazy na materiály třetích osob nebo jiné webové stránky. Přítomnost odkazu do jiných sítí, serverů nebo stránek - a to včetně těch obsahujících logo nebo registrované ochranné známky OSS BRNO s.r.o. a/nebo Roberta Němce - však neznamená, že OSS BRNO s.r.o. a/nebo Robert Nemec schvaluje, monitoruje nebo spravuje stránky, na které daný odkaz směruje. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli stránku, neneseme odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku nebo materiálů na ní zobrazených.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte na info@ossbrno.cz.


Hlavní stránka |  O firmě |  Reference |  Právní doložka |  Mapa stránek |  Kontakt: info@ossbrno.cz
Webdesign, Optimalizace (SEO): reklamní agentura RobertNemec.com, 2004  | Copyright © OSS Brno, 2004. Všechna práva vyhrazena.