OSS Brno, s. r. o. - stavební firma v Brně

Stavební společnost

Rybkova 23, 602 00 Brno  
541245391 (tel + fax)          
541213765 (tel)               
e-mail: info@ossbrno.cz             

Vzdělávání inovací v zateplování fasád

 

Název projektu: Vzdělávání inovací v zateplování fasád

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/05.0020

Výše finanční podpory: 1 381 945,20 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2015

 

Stručný obsah projektu: 

Cílem předkládaného projektu je tvorba a pilotní ověření vzdělávacích modulů, jejichž obsahem jsou nové trendy a změny ve stavebnictví, zejména v inovacích pro zateplování fasád. Vytvořený vzdělávací program reaguje na stoupající poptávku po energeticky nenáročných stavbách a ochraně životního prostředí a s tím spojenou potřebou dalšího vzdělávání v této oblasti. Hlavní cílovou skupinou, pro kterou bude tato nabídka dalšího vzdělávání určena jsou zaměstnanci stavebních firem a subjektů, které se v tomto či příbuzném oboru pohybují. Vytvoření vzdělávacích modulů k této problematice přispěje k rozvoji vzdělanosti v Olomouckém kraji a k rozšíření nabídky dalšího vzdělávání za účelem posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace systémů dalšího vzdělávání. Díky dlouhodobé činnosti žadatele v oblasti stavebnictví a vzdělávání současně, jsou zaručeny kvalitní výstupy projektu a jeho dlouhodobá udržitelnost. 


 Klíčové aktivity projektu ke stažení zde

Od listopadu 2014 do února 2015 se uskutečnily celkem 4 pilotní ověření, kdy každé trvalo 16 hodin.
25. a 26. 11. 2014 - Nové materiály a technologie používané pro vnější tepelně izolační kompozitní systémy
13. a 14. 1. 2015 - Hodnocení, navrhování, provádění, údržba a životnost ETICS s použitím nových materiálů a technologií
27. a 28. 1. 2015 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, nové pojmy, postupy a povinnosti pro výrobce a distributory stavebních výrobků s praktickými dopady pro uživatele stavebních výrobků
10. a 11. 2. 2015 - Technický dozor při zateplování budov

Na základě výsledků zpětnovazebních dotazníků, připomínek cílové skupiny a členů realizačního týmu došlo k revizi vzdělávacího programu. Realizace projektu byla 30.6.2015 ukončena.

 

 

 

projekt

 


Hlavní stránka |  O firmě |  Reference |  Právní doložka |  Mapa stránek |  Kontakt: info@ossbrno.cz
Webdesign, Optimalizace (SEO): reklamní agentura RobertNemec.com, 2004  | Copyright © OSS Brno, 2013. Všechna práva vyhrazena.