Kvalifikace

Naše stavební společnost, OSS Brno, s.r.o. za účelem zlepšení a zdokonalování stavebních dodávek a systému práce přijala následující stanovy:

  • Realizovat stavební práce k maximální spokojenosti objednatele i zhotovitele zakázky
  • Dodržovat technologické postupy a kvalitu prováděných prací
  • Dodržovat odsouhlasený harmonogram prací
  • Zajišťovat stavební práce dostatečnou kapacitou pracovních sil a vhodně zvolenou mechanizací
  • Stavební práce provádět s maximální efektivitou bez vlivu na kvalitu realizaci zakázky
  • Klást důraz na detaily
  • Minimální dopad naší stavební výroby na životní prostředí, řídit se požadavky na ochranu přírody a přispívat tak k její ochraně
  • Bezpečnost práce na stavbách a požární bezpečnost bereme jako samozřejmost, tedy dodržování osobních ochranných pomůcek a požární ochrany.